Kullanım Koşulları

Scuba Turkiye Kullanım Koşulları

Geçerlilik Tarihi:  02 Temmuz 2019

Hizmet Koşulları

Son Güncelleme: Bu Hizmet Koşulları (aşağıda yer alan İşletme Koşulları ile birlikte “Koşullar”ı oluşturur) 02 Temmuz 2019 tarihinde ya da sonrasında Hizmete erişim sağlayan ya da Hizmeti kullanan ya da Hesapları kaydeden kullanıcılar için derhal yürürlüğe girecektir ve önceden Hesabı bulunan kullanıcılar için 30 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Koşullar, internet sitelerimiz ve mobil uygulamalar aracılığıyla sunulanlar da dahil olmak üzere ürünlerimize ve hizmetlerimize erişim sağlamanızı ve bunları kullanmanızı düzenler (toplu olarak, “Hizmet”). Hizmete erişerek ya da Hizmeti kullanarak bu Koşulları kabul edersiniz ve aşağıda belirtilen taraflar ile yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme imzalamış sayılırsınız:

1. TANIMLAR

       a. Taraflar. “Siz” ve “sizin” ibareleri ile Hizmetin bir kullanıcısı olarak size atıfta bulunulur. Bir “kullanıcı” Hizmete erişim sağlayan ya da bir şekilde kullanan kişidir. “Biz,” “bize” ve “bizim” ibareleri ile Scuba Türkiye iştiraklerine atıfta bulunulur.

       b. İçerik. “İçerik” ibaresi metinleri, görüntüleri, fotoğrafları, sesli materyalleri, videoları ve diğer tüm veri ya da iletişim şekillerini ifade eder. “İçerikleriniz ” ibaresi ise ölçümler, değerlendirmeler, fotoğraflar, videolar, iltifatlar, davetler, check-inler, yer bildirimleri, oylamalar, arkadaş eklemeler ve sonraki faaliyetler, doğrudan mesajlar ve kullanıcı profilinize katkıda bulunduğunuz ya da bir işletme sayfası için önerdiğiniz bilgiler gibi Hizmete, Hizmet aracılığıyla ya da Hizmet ile bağlantılı olarak sunduğunuz ya da aktardığınız İçerik anlamına gelir. “Kullanıcı İçeriği” kullanıcıların Hizmete, Hizmet aracılığıyla ya da Hizmet ile bağlantılı olarak sunduğu ya da aktardığı İçerik anlamına gelir. “Scuba Türkiye İçeriği” Hizmet ile bağlantılı olarak oluşturduğumuz ve sunduğumuz İçerik anlamına gelir. “Üçüncü Taraf İçerikleri” Scuba Türkiye ya da kullanıcıları dışındaki tarafların oluşturduğu, Hizmet ile bağlantılı olarak sunulan İçerik anlamına gelmektedir. “Hizmet İçeriği ” İçerikleriniz, Kullanıcı İçeriği, Scuba Türkiye İçeriği ve Üçüncü Taraf İçerikleri de dahil olmak üzere Hizmet ile bağlantılı olarak sunulan tüm İçerik anlamına gelmektedir.

       c. Siteler ve Hesaplar.  “İşletme Hesabı” İşletme Sitesine erişmek ya da İşletme Sitesini kullanmak için oluşturduğunuz hesap anlamına gelmektedir. “Hesap” herhangi bir İşletme Hesabını ya da Ticari Hesabı ifade eder.

2. KOŞULLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Koşulları muhtelif zamanlarda değiştirebiliriz. Koşulların en güncel sürümü burada bulunacaktır. Hizmeti kullanımınızın ya da Hizmete erişiminizin Hizmeti kullandığınız ya da Hizmete eriştiğiniz tarihte yürürlükte olan Koşullara tabi olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu Koşullarda maddi değişiklikler yaparsak, değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden önce Hizmet üzerinde bir bildirim yayınlayarak, e-posta yoluyla ya da diğer bir yöntem ile sizi bilgilendiririz. Söz konusu değişikliklerin yapıldığı en son tarihi bu sayfanın en üstünde de belirteceğiz. Gözden geçirilmiş sürümler sizi bağlayacağı için bu Koşulları düzenli olarak yeniden ziyaret etmeniz gerekir. Koşullara ilişkin değişikliklerin yürürlüğe girme tarihinden sonra Hizmete süregelen erişim ya da Hizmeti süregelen kullanımınızın, değişikliğe yönelik kabulünüzü oluşturduğunu anlar ve kabul edersiniz.

3. ÇEVİRİ

Rahatlığınız açısından bu Koşulları diğer dillere çevirebiliriz. Bununla birlikte, Scuba Türkiye ile ilişkinizi Türkçe sürüm yönetir ve farklı sürümler arasındaki tutarsızlıklar burada bulunan Türkçe sürümün lehine çözümlenir.

4. HİZMETİ KULLANMA

  1. Uygunluk. Hizmete erişmek ya da Hizmeti kullanmak için bu Koşulları akdetmek üzere gerekli kudret ve yetkiye haiz olmalısınız. Scuba Türkiye’nin rakibi iseniz ya da önceden sizi Hizmetten yasaklamış veya hesabınızı kapatmışsak, Hizmeti kullanamaz ya da Hizmete erişemezsiniz.

  2. Hizmeti Kullanma İzni. Size Hizmeti bu Koşullara tabi olarak kullanma izni veriyoruz. Saldırgan, yersiz, yanlış, nahoş, eksik, potansiyel riskler ya da tehlikeler yeterli uyarı sağlamayan ya da başka türlü uygunsuz bir İçeriğe maruz kalma riskiniz dahil, Hizmeti kullanımınıza ilişkin tüm riskler tarafınıza aittir.

  3. Hizmetin Mevcudiyeti. Hizmet önceden herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ve herhangi bir sorumluluk üstlenilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, güncelleştirilebilir, kesintiye uğrayabilir, ertelenebilir ya da durdurulabilir.

  4. Hesaplar. Hizmet vasıtasıyla sunulan bazı özellikleri kullanmak için hakkınızda bazı bilgiler vermeli ve bir Hesap oluşturmalısınız. Hesap parolanızın gizliliğini muhafaza etmek sizin sorumluluğunuzdur. Hesabınız ile bağlantılı olarak meydana gelen tüm etkinliklerden de siz sorumlusunuz. Hesabınızın yetkisiz kullanımını bize derhal bildirmeyi kabul edersiniz. Herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz ve herhangi bir zamanda hesabınızı kapatma hakkını saklı tutarız.

   İşletme Hesabınız sizin kişisel ve ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kullanımınız için sunulmuştur ve kendiniz dışında herhangi bir başka kişi için bir İşletme Hesabı oluşturamaz ya da kullanamazsınız. Hesabınızı oluştururken, Hizmetin bir katılımcısı olarak inanılırlığınızı desteklemek için hakkınızda tam ve doğru bilgiler vermenizi istiyoruz. Başka birini taklit edemezsiniz, kendi e-posta adresiniz dışında bir e-posta adresi sağlayamazsınız, birden fazla Hesap oluşturamazsınız ya da Yelp’in önceden onayı olmadan İşletme Hesabınızı başka bir kişiye devredemezsiniz.

  5. Scuba Türkiye ve Diğer Kişiler Tarafından Gönderilen İletişimler. Hizmete erişim sağlayarak ya da Hizmeti kullanarak, diğer kullanıcılar ve Scuba Türkiye tarafından Hizmet aracılığıyla ya da e-posta, bildirimler, mesajlar (SMS ve MMS mesajları dahil) ve telefon çağrıları gibi diğer yöntemler aracılığıyla tarafınıza iletişim gönderilmesini kabul ediyorsunuz. Bu iletişimler Scuba Türkiye ya da Scuba Türkiye’ye üye olan işletmelerin tanıtımını yapabilir ve Scuba Tükiye, Scuba Tükiye’ye üye işletmeler ya da diğer kullanıcılar tarafından gönderilebilirler. Ayrıca iletişimlerin otomatik bir telefon çağrı sistemi kullanılarak gönderilebileceğini ve SMS mesajları ya da telefon çağrıları gibi belirli iletişimlerin telefon operatörü tarafından ücretlendirilebileceğini kabul etmektesiniz. Bize sağladığınız telefon numarası/telefon numaralarının değiştirilmesi ya da kesilmesi durumunda bizi derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. Lütfen telefon çağrıları da dahil Scuba Tükiye ile gerçekleştirilen tüm iletişimlerin izlenebileceğini ve kalite amaçları doğrultusunda kaydedilebileceğini unutmayın.

5. İÇERİK

  1. İçeriğinizin Sorumluluğu. İçeriğinizden kendiniz sorumlusunuzdur ve Scuba Tükiye’de yayınlandıktan sonra içeriğiniz her zaman geri alınamayabilir. Herhangi bir kişinin İçeriğinizin kalitesi, doğruluğu ya da güvenilirliğine itimadı ya da ifşa ettiğiniz kişisel bilgiler ile ilişkili tüm riskler de dahil İçeriğiniz ile bağlantılı tüm riskleri üstlenirsiniz. Bu belgede tanımlandığı üzere İçeriğinizin kullanımını yetkilendirmek ve İçeriğinizi kullanmak için gerekli izinlere sahip olduğunuzu beyan edersiniz. İçeriğinizin herhangi bir surette Scuba Tükiye tarafından maddi anlamda desteklendiğini ya da onaylandığını ima edemezsiniz.

   Örneğin; İçeriğiniz yanlış, kasten yanıltıcı ya da iftira niteliğinde materyal içeriyorsa; telif hakkı, ticari marka, patent, ticaret sırrı, manevi haklar, mahremiyet hakkı, alenilik hakkı ve sair fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkı dahil üçüncü tarafların haklarını ihlal ederse; nefret söylemi ya da pornografi dahil kanuna aykırı materyal içerirse; çocukları suiistimal eder ya da çocuklara başka türlü zarar verirse veya herhangi bir yasa ya da düzenlemeyi ihlal eder ya da bunların ihlalini destekler ya da bu Koşulları ihlal ederse, sorumluluğa maruz kalabilirsiniz.

  2. İçeriğinizi Kullanma Hakkımız. Herkese açık bir şekilde görüntüleme, yeniden biçimlendirme, reklam ve sair çalışmaların içerisine dahil etme, İçerikten türetilmiş çalışmalar oluşturma, tanıtımını yapma, dağıtma ve başkalarının kendi web siteleri ve ortam platformları (“Diğer Ortam”) ile bağlantılı olarak bunları yapmasına olanak tanıma dahil İçeriğinizi muhtelif şekillerde kullanabiliriz. Bu itibarla, bu vesileyle bize İçeriğinizi herhangi bir amaçla kullanmak üzere dünya çapında, daimi, gayri münhasır, telifsiz, temlik edilebilir, devredilebilir hakkı geri alınamaz bir şekilde verirsiniz. Ayrıca, Hizmet ve Diğer Ortam kullanıcılarına da Hizmet ve Diğer Ortam kullanımı ile ilgili olarak İçeriğinize erişme hakkını geri alınamaz bir şekilde verdiğinize dikkat edin. Son olarak, Scuba Tükiye ve kullanıcıları aleyhinde, İçeriğinize ilişkin atıf veya manevi hak talep ve iddialarından geri alınamaz bir şekilde feragat eder ve bunlardan feragat edilmesine neden olursunuz. “Kullanmak” ile kastettiğimiz, İçeriğinizi kullanmak, kopyalamak, herkese açık bir şekilde sunmak ve görüntülemek, yeniden oluşturmak, dağıtmak, değiştirmek, çevirisini yapmak, kaldırmak, çözümlemek, pazarlamak ve İçeriğinizden türetilmiş çalışmalar hazırlamaktır.

  3. Mülkiyet. Scuba Tükiye ile aranızdaki ilişkiye istinaden, İçeriğinizin sahibisiniz. Görsel arabirimler, etkileşimli özellikler, grafikler, tasarım, Kullanıcı İçeriği ve sair Hizmet İçeriğini seçmemiz, bunların koordinasyonu ve düzenlemesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere derleme, bilgisayar kodu, ürünler, yazılım, derlenmiş kullanıcı inceleme değerlendirmeleri ve İçeriğiniz, Kullanıcı İçeriği ve Üçüncü Taraf İçeriği hariç Sitenin tüm sair öğe ve bileşenleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Scuba Tükiye İçeriğinin sahibiyiz. Telif hakkı, ticari marka ibaresi, patent, ticari marka, ticari sır yasaları ve sair geçerli tüm fikri mülkiyet ve mülkiyet hakları ile yasaları tarafından korunan Scuba Tükiye İçeriği ve Hizmet ile bağlantılı, dünya çapındaki telif haklarının, ticari markaların, hizmet işaretlerinin, ticari isimlerin ve ticari sırların ve sair fikri mülkiyet ve mülkiyet haklarının (“IP Hakları”) da sahibiyiz. Bu itibarla, tarafımızca açıkça yetkilendirilmedikçe Scuba Tükiye İçeriğini kısmen ya da tamamen satamaz, ruhsatlandıramaz, kopyalayamaz, yayınlayamaz, değiştiremez, yeniden oluşturamaz, dağıtamaz, bundan türetilmiş çalışmalar ya da uyarlamalar oluşturamaz, herkese açık bir şekilde görüntüleyemez, herhangi bir şekilde kullanamaz ya da bunlardan herhangi bir şekilde istifade edemezsiniz. Bu belgede açık ve belirgin bir biçimde öngörülmedikçe, size açık ya da örtülü herhangi bir hak vermiyoruz, ayrıca Hizmet ile Scuba Tükiye İçeriğindeki ve bunlara ilişkin tüm hakları muhafaza ediyoruz.

  4. Reklâm. Scuba Tükiye ve lisans sahipleri İçeriğinizin yakınında bulunan ya da ilişkili olan reklamları, ücretli içerikleri, ve sair bilgileri herkese açık bir şekilde görüntüleyebilir. Söz konusu reklamlara ilişkin olarak herhangi bir tazminata hak kazanmazsınız. Söz konusu reklamın tutum, biçim ve kapsamı size belirli bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

  5. Diğer. Kullanıcı İçeriği (Scuba Tükiye tarafından istihdam edilen ya da sözleşmeli kullanıcılar tarafından oluşturulanlar dahil) Scuba Tükiye’nin düşüncesini yansıtmak zorunda değildir. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz ve Size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı İçeriğini kaldırma, ekranda gösterme, düzenleme ya da yeniden uygulamaya koyma hakkı saklı tutarız.  Yelp’in Gizlilik Sözleşmesi içerisinde açıklanmadığı sürece ya da diğer şekillerde yasalar ile gerekli kılınmadığı sürece, İçeriklerinizin kopyalarını saklama ya da size sağlama yükümlülüğümüz bulunmaz ve İçeriklerinize ilişkin herhangi bir gizlilik teminatı vermeyiz.

6. REZERVASYON VE İŞLEM YAPMA

  1. Genel olarak. Hizmet aracılığıyla Dalış Okulları randevuların ayarlanması gibi yerel işletmelerde rezervasyon yapmanıza ya da bunlarla işlem yapmanıza izin veren özelliklere erişim sağlayabilirsiniz. Bu özellikler Scuba Türkiye’nin üçüncü taraf ortakları tarafından iframe ya da benzer formatlar aracılığıyla dahil olarak sağlanabilir ve kullanımları size rezervasyon ya da işlem sürecinin bir parçası olarak sunulan farklı ya da ek koşullara tabi olabilir. Lütfen söz konusu üçüncü taraf ortakların ve/veya işlemde bulunulan yerel işletmelerin kendilerinin söz konusu rezervasyonları ve işlemleri gerçekleştirmekten sorumlu olduklarına dikkat edin.

  2. Ödemeler ve İptaller. Bir rezervasyonu onaylamak için kredi kartı bilgilerinizi sağlamanız gerekebilir ve işlem yapılan yerel işletmenin rezervasyon yapılırken sunduğu iptal politikası uyarınca iptal ya da rezervasyonun kullanılmaması için uygulanan ücretler dahil tüm ilgili ücretleri ödemeniz gerekebilir. Yelp’in bahsi geçen ödemeleri ve ücretleri işlemi gerçekleştiren yerel işletme adına tahsil edebileceğini kabul etmektesiniz.

Kuponlar. Yelp tarafından Hizmet ile bağlantılı olarak kullanım için sağlanabilecek kuponlar devredilemez (yasalar ile gerekli kılınmadığı sürece), nakde ya da diğer herhangi bir değere dönüştürülemez ve aksi belirtilmediği sürece, oluşturuldukları tarihten itibaren otuz (30) gün içerisinde otomatik olarak iptal olurlar. Hesabınız sonlandırılırsa, tarihi geçmiş ve kullanılmamış kuponlarınızı artık kullanamazsınız ve söz konusu kuponlar otomatik olarak iptal olur ve yasalar ile gerekli kılınmadığı sürece kullanılamaz.

7. BEYANLAR VE TAAHHÜTLER

Sizin adınıza başka bir kullanıcıya karşı Koşulları icra etme yükümlülüğümüz yoktur. Başka bir kullanıcının Koşulları ihlal ettiğine inanıyorsanız, bizi bu konuda bilgilendirmelisiniz, ancak takdiri tamamen bize ait olmak üzere, araştırma ve uygun muameleyi yapma hakkını saklı tutarız.

  1. Aşağıda belirtilen hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:

                      a. İçerik Kılavuzlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı;

                       b. Gizlilik Sözleşmemizi okuduğunuzu ve anladığınızı. Hizmeti Amerika Birleşik Devletleri dışında kullanırsanız, kişisel verilerinizin Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılmasına ve Amerika Birleşik Devletleri’nde işlenmesine rıza gösterirsiniz.

                       c. Hizmet üzerinden ilan edilen herhangi bir etkinliğe katılmadan önce, Etkinlik Şartları ve Koşullarını okumuş ve kabul etmiş olmalısınız.

                    2. Ayrıca, Hizmeti aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanmayacağınızı ve diğer kişilerin de Hizmeti bu amaçlar için kullanmasına yardımcı olmayacağınızı, teşvik etmeyeceğinizi ya da sağlamayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz:

                         a. İçerik Kılavuzları ve Etkinlik Şartları ve Koşulları dahil Koşullarımızı ihlal etmek,

                         b. Herhangi bir sahte ya da aşağılayıcı değerlendirme yayınlamak, diğerleri ile değerlendirmeleri değiştirmek ya da bir kişiye bir değerlendirme yayınlaması ya da kaldırması için ödeme yapmak ya da bunlar için ödeme almak;

                         c. Gizlilik, özlük hakkı, ticari marka, patent, ticari sır, telif hakkı, mahremiyet hakkı, alenilik hakkı ya da sair fikri mülkiyet ya da mülkiyet hakkının ihlali dahil üçüncü tarafların haklarını ihlal etmek;

                         d. Başkalarını tehdit, taciz ya da rahatsız etmek ya da başkalarına zarar vermek ya da bağnazlık veya ayırımcılığı desteklemek;

                         e. Bir İşletme Hesap ile ilişkili olmadıkça ve İşletme Koşulları uyarınca, Hizmeti başka türlü ticari amaçlar ile kullanmak ya da bir kuruluş ya da sair ticari girişim ya da olguyu desteklemek;

                         f. Tabiatı gereği ticari ya da ticari olmayan sair toplu mesajlar, toplu e-postalar ya da anketler göndermek; istenmeyen anahtar sözcükler göndermek ya da Hizmetin arama sonuçlarını aksi takdirde denetlemeye teşebbüs etmek, Tavsiye Yazılımı (aşağıda İşletme Koşulları içerisinde tanımlandığı şekilde) ya da herhangi bir üçüncü taraf web sitesini değerlendirmek;

                         g. Reşit olmayanlardan kişisel bilgiler istemek ya da pornografik yayınlar iletmek ya da sunmak;

                         h. Yürürlükteki yasaları ihlal etmek;

                          i. Scuba Türkiye tarafından açıkça yetki verilmedikçe, Hizmet ya da Hizmet İçeriğini (Sizin İçeriğiniz hariç) değiştirmek, uyarlamak, sahiplenmek, yeniden oluşturmak, dağıtmak, çevirisini yapmak, bunlardan türetilmiş çalışmalar ya da uyarlamalar oluşturmak, bunları herkese açık bir şekilde görüntülemek, satmak, ticaretini yapmak ya da bunlardan herhangi bir şekilde istifade etmek;

                          j. Hizmet ya da Hizmet İçeriğinin herhangi bir kısmına erişmek, bunu dizinlemek, geri almak üzere robot, örümcek, site arama/alma uygulaması ya da sair otomatik aygıt, süreç ya da araçlar kullanmak;

                         k. Hizmetin herhangi bir kısmına, ilgili yasalar bu kısıtlamayı yasaklamadığı sürece, tersine mühendislik uygulamak, bu durumda tarafımıza 30 gün önceden ve buradan bildirimde bulunmayı kabul edersiniz;

                         l. Hizmetin herhangi bir kısmındaki ya da Hizmetten kopyalanan ya da yazdırılan materyallerin üstündeki telif hakkı, ticari marka ya da sair mülkiyet hakları bildirimini kaldırmak ya da değiştirmek;

                        m. Kullanıcılar hakkındaki bilgileri kaydetmek, işlemek ya da araştırıp bulmak;

                        n. Şirket incelemelerinin aranabilir veritabanını düzenleme ya da doldurma amaçları ile Hizmetin bir kısmına erişmek, bunu geri almak ya da dizinlemek;

                         o. Hizmetin herhangi bir kısmını yeniden biçimlendirmek ya da düzenlemek;

                         p. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere Scuba Türkiye’nin teknoloji altyapısında makul olmayan ya da oransız bir şekilde fazla yük yaratan ya da yaratabilecek işlemler yapmak ya da Hizmette başka türlü aşırı işlem talebinde bulunmak;

                         r. Saldırı, parola deşifre etme ya da sair şekiller vasıtasıyla Hizmete bağlı olan ağlara, bilgisayar sistemlerine, hesaplara ya da Hizmete yetkisiz erişim sağlamaya teşebbüs etmek;

                         s. Hizmet ya da herhangi bir Hizmet İçeriğini bilgisayar virüsleri, solucanları, kusurları, Truva atı programlarını, zararlı kodları, casus yazılımları, kötü amaçlı yazılımları ya da diğer yıkıcı ya da zararlı içeriğe sahip materyalleri iletmek için kullanmak;

                         t. Hizmetin doğru çalışabilmesini engelleyen aygıt, yazılım ya da usul kullanmak ya da Hizmetin doğru çalışabilmesini başka türlü engellemek;

                         u. Hizmeti bilgisayar ağının güvenliğini ihlal etmek, parolaları ya da güvenlik şifreleme kodlarını kırmak için kullanmak; Hizmet ya da Hizmet İçeriğinin güvenliğini kesmek ya da engellemek ya da bunlara başka türlü zarar vermek veya

                          v. Hizmetin güvenlik ile ilgili özelliklerini, Hizmet İçeriğinin kopyalanması ya da kullanımını engelleyen ya da kısıtlayan özellikleri ya da Hizmetin kullanımı hakkında sınırlamalar uygulayan özellikleri kaldırmak, önlemek, devre dışı bırakmak, bunlara zarar vermek ya da bunları başka türlü engellemek.

8. EK POLİTİKALAR VE KOŞULLAR

  1. Telif Hakkı ve Ticari Marka Uyuşmazlıkları. Kullanıcı İçeriğine ilişkin telif hakkı ve ticari marka uyuşmazlıklarını bize bildirirken İhlal Politikamızı takip etmeyi kabul edersiniz. İhlal Politikamız uyarınca, söz konusu Kullanıcı İçeriğini sunan kullanıcıya herhangi bir bildirim iletebileceğimizi kabul etmektesiniz.

  2. Ek Koşullar. Hizmeti kullanımınız, Hizmet üzerinden yayınlayabileceğimiz ya da Hizmetten bağlantı verebileceğimiz tüm ek koşullara, politikalara, kurallara ya da kılavuzlarımıza tabidir (“Ek Koşullar”). Tüm bahsi geçen Ek Koşullar bu Koşullar içerisine referans amacıyla eklenmiş ve bunların bir parçası haline gelmiştir. Bir İşletme Hesabınız varsa, aşağıda yer alan İşletme Koşulları size uygulanır.

9. ÖNERİLER VE İYİLEŞTİRMELER

Bize fikirler, öneriler, belgeler ya da teklifler göndererek (“Geri Bildirim”) (i) Geri Bildiriminizin üçüncü tarafların gizli ya da mülkiyet bilgilerini içermediğini, (ii) Geri Bildirime ilişkin olarak açık ya da örtülü hiçbir gizlilik yükümlülüğünüz bulunmadığını, (iii) Geri Bildirime benzer bir şeyi halihazırda geliştirdiğimizi ya da fikir aşamasında olabileceğimizi, (iv) Geri Bildirimi değerlendirmek, ele almak ya da uygulamak ya da Geri Bildirimin herhangi bir kısmını ya da tamamını size iade etmek konusunda bir yükümlülüğümüz bulunmadığını, (v) Geri Bildirimi kullanmak, değiştirmek, bundan türetilmiş çalışmalar oluşturmak, yayınlamak, dağıtmak ve alt lisansını vermek üzere bize geri alınamaz, gayri münhasır, telifsiz, daimi, dünya çapında, devredilebilir, alt lisanslanabilir ve temlik edilebilir bir lisans verdiğinizi kabul eder ve Scuba Türkiye ile kullanıcıları aleyhine söz konusu Geri Bildirimin içerdiği manevi haklara dair iddia ve isnatlardan geri alınamaz bir şekilde feragat eder ve feragat edilmesine neden olursunuz.

10. ÜÇÜNCÜ TARAF ONAYI VE HİZMETLER

Hizmet Üçüncü Taraf İçeriği ya da diğer web sitelerine ya da uygulamalar bağlantılar içerebilir (her biri, bir “Üçüncü Taraf Hizmeti”). Üçüncü Taraf İçeriğini ya da Üçüncü Taraf Hizmetini kontrol etmeyiz ya da desteklemeyiz. Söz konusu Üçüncü Taraf İçeriklerinin ya da Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanılabilirliği, doğruluğu ya da içeriklerinden sorumlu olmadığımızı kabul edersiniz. Herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği ya da Üçüncü Taraf İçeriğini kullanmanız ve bunlara güvenmenizden kaynaklanan tüm riskler kendinize aittir.

Hizmet ve Üçüncü Taraf Hizmetleri aracılığıyla sunulan hizmetlerin bir kısmı, üçüncü taraflara sunulan hizmet koşullarına, gizlilik politikalarına, lisans şartlarına ve açıklamalarına ve burada yayınlananlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer şartlara, koşullara ve politikalara tabi olabilir. Söz konusu uygulanabilir üçüncü taraf koşulları konusunda bilgi edinmekten siz sorumlusunuzdur.

11. TAZMİNAT

Scuba Türkiye’yi, ana şirketlerini, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ilgili şirketlerini, tedarikçilerini, lisans verenlerini ve ortaklarını ve her birinin sorumlularını, direktörlerini, çalışanlarını, vekillerini, yüklenicilerini ve temsilcilerini (toplu olarak, “Scuba Türkiye Kuruluşları“) aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan üçüncü taraf talepleri, eylemleri, istekleri, kayıplar, zararlar, masraflar, yükümlülükler ve harcamalara (avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) karşı tazmin etmeyi, savunmayı ve beri kılmayı kabul etmektesiniz: (i) İçerikleriniz dahil, Hizmete erişiminiz ya da Hizmeti kullanımınız, (ii) Koşulları ihlaliniz, (iii) bu Koşullar kapsamında sağlanan beyanlarınızı ve taahhütlerinizi ihlal etmeniz, (iv) Hizmet ile bağlantılı olarak satın aldığınız ya da temin ettiğiniz ürünler ya da hizmetler, (v) ürünleriniz ya da hizmetleriniz, ya da bunların son kullanıcılara pazarlanması ya da temin edilmesi, ya da (vi) sizin ya da Hesabınızı kullanan herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ya da diğer bir kişi ya da kuruluşun haklarını ihlal etmeniz ya da ihlal etmeleri. Scuba Türkiye, masrafı size ait olmak üzere, bizi tazmin etmeniz gereken meselelerin münhasır savunma ile denetimini üstlenme hakkını saklı tutar ve bu iddialara ilişkin savunmamız ile işbirliğinde bulunmayı kabul edersiniz. Söz konusu herhangi bir hususu Scuba Türkiye’nin önceden yazılı onayı olmaksızın halledemeyeceğinizi kabul edersiniz. Scuba Türkiye söz konusu iddia, dava ya da muameleden haberdar olduğunda bunlar hakkında sizi bilgilendirmek üzere makul çaba gösterecektir.

12. SORUMLULUKTAN FERAGATLER VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARI

SCUBA TÜRKİYE TEŞEBBÜSLERİNİN SİZE KARŞI SORUMLULUKLARINI SINIRLAMASI NEDENİYLE BU BÖLÜMÜ LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. AŞAĞIDA YER ALAN ALT BÖLÜMLERDEN HER BİRİ SADECE GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE UYGULANIR. BU BELGEDEKİ HİÇBİR HUSUS HUKUKEN SINIRLANAMAYACAK HAKLARINIZI SINIRLAMAYA YÖNELİK DEĞİLDİR. HİZMETİ KULLANARAK YA DA HİZMETE ERİŞEREK BU BÖLÜM DAHİL BU KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KABUL ETTİĞİNİZİ BEYAN EDERSİNİZ. BU KOŞULLARI KABUL EDEREK ÖNEMLİ YASAL HAKLARINIZDAN VAZGEÇERSİNİZ.

  1. HİZMET VE HİZMET İÇERİKLERİ SİZE “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARI İLE BİRLİKTE”, “MEVCUT OLDUĞU ÜZERE” VE SCUBA TÜRKİYE TEŞEBBÜSLERİNİN KULLANICI İÇERİĞİNİ YA DA ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİĞİNİ GÖRÜNTÜLEMEYECEĞİ, DENETLEYEMEYECEĞİ YA DA ARAŞTIRAMAYACAĞI ANLAYIŞI İLE SUNULUR. BU İTİBARLA, HİZMETİ KULLANIMINIZA İLİŞKİN TÜM TAKDİR İLE RİSK TARAFINIZA AİTTİR. SCUBA TÜRKİYE KURULUŞLARI HİZMETİN KALİTESİ, EKSİKSİZLİĞİ, DOĞRULUĞU YA DA GÜVENİLİRLİĞİ, HİZMETİN GÜVENLİĞİ YA DA HİZMET İÇERİĞİ HAKKINDA HİÇBİR İDDİA YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BUNA GÖRE, SCUBA TÜRKİYE KURULUŞLARI ORTAYA ÇIKABİLECEK OLAN HERHANGİ BİR KİŞİSEL YARALANMA, KAYIP YA DA HASAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR, ÖRNEĞİN HİZMETİN KULLANILAMAMASI, DALIŞ ESNASINDA GÜVENLİK ZAAFLARI YA DA SİZİN ÜYE İŞLETMELERİN, ÖLÇÜMLERİN, DEĞERLENDİRMELERİN (İÇERİKLERİ YA DA İÇERİKLERİ, SİPARİŞ VE GÖRÜNTÜLERİ İÇERMEMELERİ), ÖLÇÜLERİN YA DA HİZMET ÜZERİNDE BULUNAN, HİZMET ÜZERİNDEN KULLANILAN YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA SUNULAN DİĞER İÇERİKLERİN KALİTESİ, DOĞRULUĞU YA DA GÜVENİLİRLİĞİNE DAYANMANIZDAN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA, KAYIP YA DA HASAR İÇİN SORUMLU DEĞİLDİR.

  2. SCUBA TÜRKİYE TEŞEBBÜSLERİ HİZMETTE LİSTE HALİNDE VERİLEN ŞİRKETLER YA DA REKLAMCILAR YA DA HİZMET ARACILIĞIYLA MAL YA DA HİZMET SUNANLAR YA DA HİZMETİN KULLANICILARI GİBİ ÜÇÜNCÜ TARAFLARA İSTİNADEN HİÇBİR İDDİA YA DA TAAHHÜTTE BULUNMAZ. BU DOĞRULTUDA, SCUBA TÜRKİYE KURULUŞLARI ÖRNEĞİN, BAŞKA BİR KULLANICININ YA DA ŞİRKETİN İÇERİĞİNİZİ, KİMLİĞİNİZİ YA DA KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ KÖTÜYE KULLANMASI YA DA HİZMETTE LİSTE HALİNDE VERİLEN YA DA ÖNE ÇIKAN ŞİRKETLERDEN BİRİ İLE MENFİ BİR DENEYİMİNİZ OLMASI HALİ DAHİL SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF EYLEMLERİ YA DA İHMALLERİNDEN KAYNAKLANAN KİŞİSEL YARALANMA, KAYIP YA DA ZARARDAN ÖTÜRÜ SİZE KARŞI SORUMLU DEĞİLDİR. HİZMET VASITASIYLA ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA SUNULAN ÜRÜN YA DA HİZMETLERİN SATIN ALMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM TAKDİR VE RİSK TARAFINIZA AİTTİR.

  3. HİZMET VEYA İLGİLİ HİZMETLERDEN MEMNUN OLMAMANIZ HALİNDE YA DA ŞİKAYETE YOL AÇAN SAİR DURUMDA TEK VE MÜNHASIR HAKKINIZ İLE ÇÖZÜM YOLUNUZ HİZMETİ KULLANIMINIZI YA DA HİZMETE ERİŞİMİNİZİ SONLANDIRMANIZ VE DURDURMANIZDIR.

  4. HİZMET YA DA BU KOŞULLAR İLE İLGİLİ OLARAK MARUZ KALDIĞINIZ KAYIPLAR YA DA HASARLAR İÇİN SCUBA TÜRKİYE TEŞEBBÜSLERİNİN SİZE KARŞI AZAMİ TOPLAM SORUMLULUĞU AŞAĞIDAKİLERDEN DAHA BÜYÜK OLAN TUTAR İLE SINIRLIDIR: (i) EĞER VARSA, SORUMLULUĞA NEDEN OLAN VAKADAN 12 AY ÖNCE SİTE İLE BAĞLANTILI OLARAK SCUBA TÜRKİYE TEŞEBBÜSLERİNE TARAFINIZCA ÖDENEN TUTAR YA DA (ii) 100 $ (VEYA EŞDEĞER YEREL PARABİRİMİ).

  5. SCUBA TÜRKİYE KURULUŞLARI (i) DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, CEZAİ, CEZALANDIRICI, İTİMAT YA DA NETİCE KABİLİNDEN DOĞAN ZARARLAR; (ii) HASILAT YA DA KAR KAYBI, (iii) TİCARİ KESİNTİ, (iv) SAYGINLIĞA GELEN ZARAR (v) BİLGİ YA DA VERİ KAYBI YA DA (vi) İŞLETMENİZ İÇİN HERHANGİ BİR SCUBA TÜRKİYE İŞLETME SAYFASINDA YAYINLANAN TÜKETİCİ UYARILARINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

13. HUKUK SEÇİMİ VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Koşullar ve yasalar çatışması hükümlerinden bağımsız olarak tüm İddialar, Türk yasalarına tabi olacaktır.

14. SONLANDIRMA

  1. Hesabınızı kapatarak, Hizmete erişiminizi ya da Hizmeti kullanımınızı durdurarak ve Scuba Türkiye’ye buradan bir sonlandırma bildirimi sunarak Koşulları sonlandırabilirsiniz.

  2. Herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz, herhangi bir bildirim göndermeksizin ve sorumluluk taşımaksızın Hesabınızı kapatabilir, Hizmetin belirli kısımlarını kullanımınızı askıya alabilir, burada sağlanan lisans ya da izni sonlandırabilir ve/veya Sizi Hizmetten tamamen yasaklayabiliriz. Söz konusu eylem Hesabınıza, Hizmete, İçeriğinize, Hizmet İçeriğine ve sair ilgili bilgilere erişiminizi engelleyebilir.

  3. Sizin veya bizim tarafımızdan bu Koşulların herhangi bir şekilde sonlandırılması halinde, bu Hizmet Koşullarının 1, 3, 5, 7, 10-14. Bölümleri tamamen yürürlükte olmaya devam eder.

15. GENEL KOŞULLAR

  1. Takdiri tamamen bize ait olmak üzere, herhangi bir zamanda, herhangi bir gerekçe ile ya da gerekçesiz ve bildirimde bulunmaksızın ve de size karşı herhangi bir sorumluluk taşımaksızın Hizmeti değiştirme, güncelleme ya da durdurma hakkını saklı tutarız.

  2. Yukarıda yer alan 10. Bölümde aksi takdirde ifade edilmedikçe, bu belgedeki hiçbir husus üçüncü taraflara haklar ya da çözüm yolları bahşetmeye yönelik değildir ya da bu şekilde addolunamaz.

  3. Koşullar Hizmetin kullanımına istinaden Sizin ile bizim aramızdaki bütün sözleşmeyi oluşturur ve söz konusu mevzu hakkında Sizin ile bizim aramızdaki bundan önceki tüm sözleşmeleri ilga eder. Taraflar bu Koşullarda açıkça ihtiva edilmeyen beyanlara itimat edilmeyeceğini teyit eder.

  4. Scuba Türkiye’nin Koşulların herhangi bir hükmünü ya da herhangi bir hakkı icra ya da ifa etmemesi söz konusu hüküm ya da haktan feragat edildiği anlamına gelmez. Taraflardan herhangi birinin bu belgede belirtilen herhangi bir hakkı herhangi bir bakımdan ifa etmemesi bu belgedeki başkaca haklardan feragat anlamına gelmez. Koşullardan, Scuba Türkiye tarafından yazılı olarak imzalanmadığı sürece, feragat edilemez.

  5. Koşulların herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından icra edilemez ya da hükümsüz bulunursa, o zaman söz konusu hüküm Koşulların aksi takdirde geçerli ve icra edilebilir kalmaları için gerekli olan asgari derecede bertaraf edilir veya tarafların niyetini yansıtacak şekilde değiştirilir.

  6. Koşullar ve bu belge çerçevesindeki hak ya da yükümlülükler Yelp’in önceden yazılı onayı olmaksızın temlik edilemez, devir edilemez ya da bunların alt lisansları verilemez ancak bizim tarafımızdan herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik ya da devir edilebilirler. Temlik teşebbüsünüz bu Koşulları ihlal eder ve geçersizdir.

  7. Tarafınız ile Scuba Türkiye arasında bu Koşulların ya da Hizmeti kullanmanızın bir sonucu olarak herhangi bir ortak girişim, ortaklık, istihdam, temsilcilik, özel ya da yedieminlik ilişkisinin kurulmadığını kabul etmektesiniz.

  8. Koşullardaki bölüm başlıkları sadece kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal ya da akdi etkisi bulunmaz.